Print deze pagina

Onze Goede Doelen

Dit jaar steunen we op verzoek van de ouders van Jeffrey een drietal goed doelen nl:

Het Sophia Kinderziekenhus  - Het Hospice Calando -  'Doe een Wens' Stichting Nederland 

Het Sophia Kinderziekenhuis, al 6 jaar lang een goed doel van Friends4Jef !!

Het Sophia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Rotterdamse Erasmus MC, is één van de grootste kinderziekenhuizen in europa. Het kinderziekenhuis is uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van kindergeneeskunde, kinderchirurgie, kinder- en jeugdpsychiatrie en verloskunde. Het beschikt over unieke faciliteiten en specialisten van internationaal niveau en er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de oorzaken van ziekten en naar nieuwe behandelmethoden.

In het Sophia staat het kind centraal. Het brede team van artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en vrijwilligers zet zich in om kinderen een zo goed mogelijke behandeling te geven. Het ziekenhuis ademt kindvriendelijkheid met de vrolijk gekleurde behandelkamers, de fel geschilderde gangen, Sophietje, de woensdagmiddagactiviteiten en Sophia TV. Kortom een plek waar kinderen de beste zorg krijgen.

De mensen in het Sophia kinderziekenhuis doen hun uiterste best om goede zorg te geven. Overheid en zorgverzekeraars dragen in belangrijke mate bij in de financiering van deze zorg.
Maar voor optimale begeleiding van ouders, onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, onderwijs en ontspanning voor kinderen, zijn vaak aanvullende middelen nodig. Het Sophia Kinderziekenhuis heeft daarom een wensenlijst die zij graag wil realiseren.

De Stichting vrienden van het Sophia, opgericht in 1994, brengt hiervoor extra geld bijeen. Zo financiert zij de projectaanvragen vanuit het ziekenhuis door bijdragen van bedrijven, particulieren en fondsen, en dus ook van de Stichting Friends4Jef.

De afgelopen zes jaar kon de Stichting Friends4Jef in totaal maar liefst € 34666,64 aan de vrienden van Sophia overhandigen. Ook dit jaar zal een gedeelte van de opbrengst weer ten goede komen aan dit geweldige ziekenhuis.

Dankzij uw steun kan het Sophia Kinderziekenhuis:

· Projecten stimuleren die de kwaliteit van het leven van chronisch zieke kinderen verbeteren.
· Wetenschappelijk onderzoek doen naar het ontstaan en de behandeling van ziekten bij kinderen
· Hulp bieden aan ouders en patiëntjes in de periode voor en na een ziekenhuisopname
· Zorgen voor afleiding door o.a. optredens van artiesten, spelcomputers en een echte bioscoop
· Ondersteuning bieden aan Sophia TV voor televisieprogramma’s door en voor kinderen
· Specifieke projectenopzetten voor de begeleiding van ouders en patiëntjes.
· Revalidatievoorzieningen creëren om zieke kinderen een zo normaal mogelijk leven te laten leiden.

Roparun Hospice Calando in Dirksland

Calando is een huis waar mensen kunnen komen, die ongeneeslijk ziek zijn. Er wordt zogenoemde palliatieve zorg geboden. Palliatieve Zorg is niet gericht op 'weer gezond' worden maar veel meer het bestrijden van hinderlijke symptomen van de ziekte en het waardig afscheid nemen van het leven.
De mensen, die in Calando verzorgd kunnen worden, hebben kanker, een ernstige spierziekte of aids. De bewoners verkeren in de laatste levensfase maar niet ieder komt om te sterven want ook het overbruggen van een moeilijke periode in de ziekte kan reden tot opname zijn.
De Vrijwillige Terminale Thuiszorg Calando.......

Het komt steeds vaker voor dat mensen hun laatste levensdagen in hun eigen vertrouwde omgeving willen doorbrengen. Zij kiezen er bewust voor om thuis te sterven. In dit laatste stadium heeft een patiënt vaak dag en nacht intensieve verzorging nodig. Voor een deel wordt die hulp geboden door de wijkverpleging, de gezinsverzorging en/of huisarts.
Voor de aanwezige familie, vrienden of buren (ook wel mantelverzorgers genoemd) vraagt dit meestal een beschikbaarheid van 24 uur per dag. Dat is een zware belasting, ook in emotioneel opzicht. Vrijwilligers van de VTTZ , die hiervoor speciaal zijn opgeleid, kunnen dan de nodige ondersteuning bieden. Hulp wordt overdag maar zo nodig ook 's nachts geboden. De duur kan variëren van enkele dagen tot een paar maanden.
In 1999 verkoos de stichting Roparun het Hospice Calando als goed doel. Roparun kocht het huidige gebouw van Calando (een dubbel woonhuis) en betaalt sindsdien de onderhoud- en energiekosten van het hospice.

De afgelopen jaren heeft de Stichting Friends4Jef in totaal € 14177,76 aan Calando kunnen overhandigen 

‘Doe een wens’ Stichting Nederland          

Dit jaar is op verzoek van de ouders van Jeffrey de Stichting Doe een Wens, toegevoegd als goed doel.
Doe Een Wens Stichting Nederland heeft als doelstelling "het vervullen van de liefste wens van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een levensbedreigende ziekte".
Het streven is om de wenskinderen een ervaring van hoop en kracht te geven. Weg van ziekenhuis, artsen en behandeling. Ook de ouders, broertjes en/of zusjes worden bij de uitvoering van de wens betrokken.

Vanaf de oprichting van de Doe Een Wens Stichting Nederland in 1989 zijn er al heel veel hartenwensen vervuld. Ook Jeffrey zag zijn wens, het zwemmen met dolfijnen , door deze Stichting in vervulling gaan.

Sterk team achter elke wens

Het vervullen van een allerliefste wens is maatwerk en vraagt veel inzet en creativiteit. Er zit een sterke organisatie achter die drijft op vrijwilligers en die zorgvuldig alle stappen in het proces begeleidt en volgt. Het gaat immers om kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie. De vervulling van een allerliefste wens kun je maar één keer beleven. Daarom moet alles op rolletjes lopen.

Innerlijke kracht aanwakkeren

Het doel van de wensvervulling is de innerlijke kracht van kinderen aan te wakkeren. Een eigen kracht die vaak onbewust door de omgeving is beperkt, omdat zorgen, angst en ziekenhuisbehandelingen de boventoon voeren. De fantasie van het kind bepaalt de inhoud van de wens, waardoor elke wens ook echt uniek wordt. De wensvervullers zorgen er bovendien voor dat ook ouders en broertjes en zusjes bij de wensvervulling betrokken zijn, zodat iedereen kan meegenieten. Een wens op maat dus, waarbij aan elk detail grote aandacht is besteed. Met als resultaat een onvergetelijke ervaring voor alle betrokkenen. Zo gaat de herinnering aan de wens een leven lang mee.

Hoe meer geld, hoe meer wensen uitkomen

Doe Een Wens werkt eraan om álle kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte een wensvervulling te geven. Naast tijd en aandacht is ook geld nodig om die wensen te vervullen. Want behalve het regelen van alle praktische zaken rondom de wens, neemt Doe Een Wens ook alle kosten voor haar rekening. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer wensen er jaarlijks vervuld kunnen worden.

Wij als Stichting Friends4Jef hopen met onze gift van € 3444,44 hieraan een mooi bijdrage te leveren